TarjaK LKV

Hyvän välitystavan ohje 2022

Hyvän välitystavan ohje 2022

Välityslainsäädännössä säädetään, että kaikessa välitystoiminnassa on noudatettava hyvää välitystapaa. Laissa ei ole tarkemmin määritetty sitä, mitä hyvällä välitystavalla käytännössä tarkoitetaan. Hyvä välitystapa on joustava normi ja se muotoutuu koko ajan. Siihen vaikuttavat muun muassa tuomioistuinten päätökset, kuluttajariitalautakunnan suositukset, viranomaisten ohjeet ja alan vakiintunut käytäntö.

Hyvän välitystavan ohje kuvastaa Kiinteistönvälitysalan laki- ja lausuntovaliokunnan näkemystä kulloisenkin julkaisuhetken hyvästä välitystavasta. Ohjetta sovelletaan kuluttajaan, joka käyttää välitysliikkeen tarjoamia palveluja joko toimeksiantajana tai toimeksiantajan vastapuolena.

Tutustu tästä hyvän välitystavan ohjeeseen

Tehdään yhdessä onnistunut asuntokauppa

Kun myyt kotiasi tai etsit uutta, ota meihin yhteyttä!